Kuinka voit säästää kuluissa ulkoistamalla metsäkoneiden siirrot

Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten merkitys koneyrittäjänä

Ulkoistamalla palveluita, voit säästää merkittävästi yrityksen kiinteissä kuluissa

Aina sanotaan, että kiinteitä kuluja pitää karsia ja pitää kurissa. Tyypillisesti ajattelemme niin, että ostamalla jotain yritykselle itselle se vähentää riippuvuutta muista. Pitää jossain tapauksessa paikkansa mutta, toisaalta se lisää riippuvuutta kiinteissä kuluissa, eikä se tuo haettua joustoa liiketoiminnan mukana sen muuttuessa. Yritykset hankkivat monesti kalliitakin tuotannon laitteita, joiden käyttöaste on lähes olematonta.

Ensiksi on hyvä kerrata kulujen määritelmiä:

  • Investoinnit ovat hankintoja, joilla yritykseen hankitaan esimerkiksi pitkäaikainen tuotantoväline, ajoneuvo, laite jne. Niillä on pitkän ajan tuotto-odotus.
  • Kiinteät kulut ovat liikevaihdosta riippumattomat kuluja, jotka juoksevat kuukaudesta ja vuodesta toiseen, esimerkiksi vuokra tai vakuutukset.
  • Muuttuvat kulut ovat liikevaihtoon sidonnaisia. Kustannukset kasvavat, jos myynti kasvaa ja pienenevät, jos myynti pienenee.

Miten voin välttää kiinteitä kuluja?

Voimme siis ajatella, että kulut ovat kertaluonteisia, pysyviä tai muuttuvia. Miten niitä voidaan hyödyntää kannattavassa liiketoiminnassa? Keskeistä on selvittää, mikä tai mitkä asiat ovat yrityksen ydintoimintaa ja mikä on sitä tukevaa tukitoimintaa. Jos löydät listasta sellaisia asioita joita et koe omaksesi, ulkoistaminen on helppo aloittaa niistä. Lupaan, että se kannattaa. Sillä näin siirrät kiinteitä kuluja muuttuviksi ja vältyt kannattamattomilta investoinneilta. Se parantaa molempien toiminnan laatua ja kannattavuutta.

Mitä se ulkoistaminen sitten oikein on?

Palvelun ulkoistaminen mahdollistaa tukipalvelujen sijasta yrityksen ydintoimintoihin keskittymisen. Ulkoistaminen on erikoistumista, joka taas lisää toiminnan tehokkuutta ja parantaa työn laatua. Ulkoistamalla toiminnot, investointi vastuu siirtyy palveluntuottajalle ja tuo kustannussäästöjä. Vastaavasti palveluntuottaja saa investoinnilleen lisätuottoja.

Ulkoistaminen kannattaa kun, halutaan kehittää yrityksen toimintaa ja säästää omia resursseja:

  • halutaan lisätä tuotantoa
  • tehostaa toimintaa
  • parantaa työn laatua
  • helpottaa työntekoa
  • pienentää vastuuta ja työmäärää
  • vähentää ympäristökuormitusta tai
  • muuttaa toimintaa viranomaisten asettamien säädösten mukaiseksi

Ulkoistamalla voidaan kasvattaa tulevaisuudessa saatavaa tuotannon määrää tämänhetkisiä resursseja käyttämällä ja vaikuttaa kasvuun pitkällä aikavälillä.

Mitä Siirrot tekee ja miten voit hyötyä meistä?

Siirrot auttaa metsäkoneyrittäjiä keskittymään ydintoimintaan – puunkorjuuseen, tukitoiminnan – lavetoinnin sijaan. Tämä tukitoiminta on vastaavasti meidän ydintoimintaa ja olemme siinä maailman parhaita. Uudista taloutta ja luo pohjaa kasvulle sekä tehokkaammalle työlle ottamalla Siirrot käyttöön. Ota selvää ja tutustu!

Aloita älykkäämpi konesiirtojen hallinta

Siirrot.fi on erikoistunut metsäkoneiden siirtojen järjestelyyn ja logistiikan tehostamiseen. Tilaa metsäkoneiden siirto kätevästi mobiilisovelluksen avulla!